Close

Hva er Greenbox?

GreenBox er en maskin som behandler mat & organisk avfall ved å tørke ut restene. Prosessen har mange positive miljøaspekter.
Prosessen i GreenBox går i 82c i 3 til 15 timer avhengig av størrelse på maskin.
Vekt og volum reduseres med inntil 90 %
Lukt og Fuktighet reduseres inntil 95 %
Tørket avfall kan langtidslagres som fører til lavere kostnader til transport. Rester hentes 1-4 ganger pr. år.
Varmesenteret ENØK leverer en 400l beholder til hver GreenBox maskin. Varmesenteret ENØK henter innholdet i beholderen etter avtale og pris.